Looymans Marcel

Nat. ID: 

9155

Rol: 

  • Lid

Punten Ploegen Competitie

BWM KB 3B ploeg: 

2

BWM KB 3B pl. ploeg: 

3

BWM KB 3B punten: 

35

BWM Vrijspel ploeg: 

1

BWM Vrijspel pl. ploeg: 

3

BWM Vrijspel punten: 

50

Punten Individuele Competitie

Drieband - KB: 

22

Bandstoten-KB: 

35

Vrijspel - KB: 

50

Ploeg: 

**** BWM Bandstoten Klein Biljart Biljartvrienden TU 2 - Afdeling +80B
***** BWM Vrijspel Klein Biljart Biljartvrienden TU 1 - Afdeling +160

Individueel: 

Vrijspel - Klein Biljart
Bandstoten - Klein Biljart