Belangrijke informatie

22/10/2015

Geachte,

Meer en meer horen wij de opmerkingen “ ze zullen wel komen zeker? ”, “ geen inspelen meer”,” waar blijven die nu” en “ konden die nu eens geen telefoontje laten”?

Deze zinnen zullen jullie niet onbekend in de oren klinken want ook in jullie clubs zullen tegenstrevers regelmatig te laat komen opdagen. Dat heeft natuurlijk de nodige gevolgen voor de thuisspelers en tegenstrevers. Thuisspelers reclameren voor het “moeten wachten” en tegenstrevers zeggen algauw dat de thuisspelers zich onnodig onsportief gedragen en vlug op hun tenen getrapt zijn, met als gevolg een verpeste sfeer voor gans de avond. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Nogmaals willen wij al de clubs , net zoals op de algemene vergadering vragen, op tijd aanwezig te zijn. Zorg ervoor dat beide teams nog vijf minuten kunnen inspelen en dat de deelnemers op tijd genoteerd kunnen worden. We beginnen met de wedstrijden om half acht, juist.

Indien er in de toekomst geen gehoor aan gegeven wordt zullen we als gewestbestuur de thuisclubs aansporen, na de gereglementeerde wachttijd, gewoon een forfait te noteren op de wedstrijdbladen.  

We kennen echt geen enkele andere sport waarbij de spelers zelf beslissen wanneer er begonnen kan worden.

Bij NIDM- wedstrijden vinden wij het probleem nog erger. Er komen immers mensen kijken, die soms een kwartier en zelfs langer moeten wachten. Kunnen de scheidsrechters van deze wedstrijden nauwgezet de begintijd respecteren.

In tegenstelling met het””op tijd beginnen” willen wij alle clubs van ons gewest bedanken en feliciteren met hun biljartkledij. Tip-top in orde mogen we wel zeggen.

Sportieve groeten

Voor het gewest Antwerpen.

Karel Kuhn

 

23/03/2014

BC Gouden Sleutel zal vanaf 31 maart gelokaliseerd zijn in een totaal vernieuwde omgeving. Er zal plaats zijn voor drie matchtafels en 1 kleine tafel.

Alle komende wedstrijden zullen dus vanaf die datum worden gespeeld in

Taverne Black&White

Westergemstraat 96

9032 Wondelgem

Tel: 09 336 82 04

 

26/08/2013